Όξινη λιμνή στην έρημος Ντανακίλ
Όξινη λιμνή στην έρημος Ντανακίλ
Κατασκηνώση στην λίμνη Αφρέρα
Κατασκηνώση στην λίμνη Αφρέρα
Ανατολή στην λίμνη Αφρέρα
Ανατολή στην λίμνη Αφρέρα
Το όξινο ηφαίστειο Ντάλλολ
Το όξινο ηφαίστειο Ντάλλολ
Η λίμνη λάβας στο ηφαίστειο Έρτα Αλέ
Η λίμνη λάβας στο ηφαίστειο Έρτα Αλέ
Κοιλάδα στο Ντάλλολ
Κοιλάδα στο Ντάλλολ
Τα αμάξια μας από τον αέρα
Τα αμάξια μας από τον αέρα
Τα αμάξια μας από τον αέρα
Τα αμάξια μας από τον αέρα